Een thuis vinden

In een bijzonder begeleid wooninitiatief

Stichting kindvoorop heeft als hoofdactiviteit het beheren van wooninitiatieven en de opvang en huisvesting voor kinderen met ADHD, PDD NOS, ODD of autistische kinderen.

Kinderen en jongeren met een geldige jeugdzorg of CIS indicatie

Crisisopvang voor kortere en/of langere termijn.

Wooninitiatieven die gericht zijn op kleinschalige woongroepen waarbij de gezinssituatie het uitgangspunt vormt. Locaties die zich bevinden in een gezonde doch enigszins beschermde omgeving.

Daar waar een jongere, jongere kan zijn, zich prettig kan voelen, zich kan ontwikkelen en mag groeien in zijn eigen tempo op weg naar volwassenheid. Daar waar jongeren die nergens een thuis hebben een tweede kans krijgen en worden geholpen hun weg te vinden naar de maatschappij. Daar waar nog ruimte en tijd is voor professionele hulp en intensieve begeleiding.

Spiegelmethode

Stichting Kindvoorop werkt met spiegelmethode. Het is algemeen bekend dat er bijvoorbeeld voor kinderen met PDD NOS geen behandeling en medicatie bestaat. Maar in de meeste gevallen werkt de spiegelmethode wel en boeken deze kinderen enorme vooruitgang in een jaar tijd. Door een kind continu een spiegel voor te houden, dus het gedrag te kopiƫren, krijgt een kind het gedrag te zien wat hij/zij vertoont, het is in feite een psychologisch spel.Bij deze therapie krijgt het kind zelfinzicht en inzicht in situaties. Door deze therapie dagelijks uit te voeren leert het kind beter om te gaan met situaties, het gedrag van het kind kan door deze therapie enorme vooruitgang boeken.Het inlevingsvermogen wordt door middel van de spiegelmethode verbeterd, ook doordat continu de uitspraken en acties worden omgedraaid.

Stichting Kindvoorop werkt nu twee jaar met deze methode en ziet enorme vooruitgang bij de kinderen. Maar natuurlijk bieden wij meer dan alleen de spiegelmethode.Zo bieden wij de kinderen veiligheid, geborgenheid en een heel belangrijk aspect in het werken met deze kinderen is vertrouwen.
Wij bereiden kinderen voor op de samenleving die af en toe heel hard kan zijn. Zo leren wij de kinderen om te gaan met financiƫn, contacten en diverse andere aspecten. De kinderen krijgen tevens weerbaarheidtraining. Dit is vooral belangrijk voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen.
De spiegelmethode die wij gebruiken wordt over het algemeen het meest toegepast en is een dagelijks terugkerend iets.De cognitieve ontwikkeling van het kind bestaat door middel van de spiegelmethode: het ervaren, herhalen en het imiteren van zijn of haar gedrag.