Home

HOME

Kindvoorop heeft als hoofdactiviteit het beheren van wooninitiatieven de opvang en huisvesting voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar die om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen.
Wooninitiatief is gericht op een kleinschalige woongroep waarbij de gezinssituatie het uitgangspunt vormt.

 

LOCATIE

Kindvoorop is gevestigd in een oud schoolgebouw dat verbouwd is tot woning. Het pand bevind zich in een rustige natuurlijke omgeving met veel ruimte zowel binnen als buiten waar kinderen echt kind kunnen zijn.

 

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Pascal ( 47) en Silvia ( 45) , samen hebben wij 7 kinderen. Onze kinderen heten Denise ( 23), Leon (22) , Melody (17) , Cj (15) , Kenji ( 13) , Indy (12 ) en Skye ( 3) . Denise en Leon wonen al op zichzelf. Pascal is een oud-marinier en heeft in de bouw gewerkt, hij is superhandig en ikzelf heb een SPW 4 diploma. Sinds 2011 hebben wij ons huis opengesteld voor kinderen die om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Deze kinderen draaien mee in ons gezin, wij bieden de kinderen veiligheid, structuur, en leren ze op sociaal en emotioneel vlak veel bij. Pascal en ik vinden het geweldig om te zien hoe de kinderen zich ontwikkelen, de kinderen te zien groeien is een kroon op ons werk. Door de jaren heen hebben wij al veel kinderen in ons huis mogen verwelkomen en ze zien opbloeien. Met het merendeel van de kinderen is nog steeds contact, met de een meer als de andere maar ze weten ons nog steeds te vinden. De kinderen die hier hebben gewoond hadden alle leeftijden en problematiek, hierdoor kunnen wij nu een heel duidelijk beeld geven van welke kinderen er binnen ons gezin passen en welke leeftijden. We bieden plek aan 6 kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar met perspectief tot volwassenheid. Kinderen die lichte gedragsproblematiek hebben ten gevolge van bijvoorbeeld ADHD/ODD, kinderen met lichte hechtingproblematiek en kinderen die om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen.Ook broertjes en zusjes zijn bij ons welkom. Onze eigen kinderen zijn erg sociaal maar hebben af en toe ook tijd nodig met papa en mama alleen vandaar dat wij ook gebruik maken van personeel zodat wij zo af en toe even de tijd alleen hebben voor onze kinderen. De rest doen we alles samen en word elk kind bij het gezin betrokken er wordt hierin geen onderscheid gemaakt en dit vinden de kinderen die bij ons wonen erg fijn. Ze kunnen gewoon kind zijn en hebben dezelfde privileges en regels als de eigen kinderen, hierdoor voelen de kinderen zich vrij snel thuis en dat is het belangrijkste, zich thuis voelen!!

 

WERKWIJZE

In ons gezin staat humor en openheid bovenaan uiteraard op een pedagogische manier, we vinden het belangrijk dat kinderen weten dat alles bespreekbaar is. Zelfreflectie is ook een belangrijk onderdeel in ons gezin, we spiegelen het gedrag van het kind.

Comments are closed.